Oplysning

Følg med på vores facebook side

Vi har igen i år et godt tilbud til dig!

Nu er AOF - Vesthimmerland igen klar med et aftenskoleprogram denne gang for kalenderåret 2021. Desværre blev sidste års program ikke til noget på grund af Covid-19 retningslinjer og nedlukninger.


Vi er nu klar til at afholde kurser igen i 2021, og følger selvfølgelig de til hver tid gældende retningslinjer fra de danske sundhedsmyndigheder, så vi kan afvikle vores kurser sikkert. 


AOF's kursusprogram bliver i år omdelt i en stor del af Vesthimmerlands kommune. Det giver mulighed for, at i kan tilmelde jer kurserne i programmet.


Hvis der er nok tilmelding, kan et eller flere kurser afholdes lokalt eller efter deltagernes ønske. 


Så rigtig velkommen hos AOF.


AOF Aftenskole er klar med en række kreative og spændende fritidstilbud. Dyrk dine interesser på et eller flere af AOF's hold.


AOF har et godt tilbud til lokalforeninger. Det er blevet bestemt ved lov, at 10% at tilskudsmidlerne bruges til arrangementer og aktiviteter, hvor man tager forskellige samfundsspørgsmål op til debat på lokalt niveau.


Har du eller din forening en ide til debat-skabende emner, har vi mulighed for at gå ind med økonomisk støtte.


AOF kurserne giver dig mulighed for at genopfriske dine skolekundskaber eller tilegne dig ny viden, og her er AOF garant for faglig viden og positivt socialt samvær.


AOF vil også gerne sige tak til vore annoncører for deres støtte. På gensyn på AOF-kursus.


Med venlig hilsen


AOF’s bestyrelse

v/A. Aage Mortensen, formand

Links

Yoga

Program er sidst opdateret 8/1-2021