VIDEN • UDVIKLING • SAMVÆR

AOF-VESTHIMMERLAND

Sidst opdateret 29/4-2024

Betalingsbetingelser

Generelle retningslinjer

Følgende betalingsbetingelser gælder ved køb på aof-vesthimmerland.dk

Bemærk: I mange tilfælde har køber 14 dages fortrydelsesret ved handel på nettet.

Undtaget herfra er blandt andet køb af rekreative fritidsaktiviteter og varer og ydelser i forbindelse med fritids- og kulturtilbud.


Betaling

Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtages den fulde betaling ikke rettidigt, vil pladsen blive frigivet. En evt. afmelding skal ske ved henvendelse til AOF-Vesthimmerland.

AOF-Vesthimmerland giver mulighed for en eller flere af følgende betalingsmåder:
Betaling ved kursets start (direkte), bankoverførsel eller girokort.
Der udsendes en reservationsbekræftelses-mail umiddelbart efter tilmeldingen – ved fremmøde til det betalte kursus, bekræftes betalingen.


Aflysninger

Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset/arrangementet, forbeholder AOF sig retten til at aflyse dette. Ved aflysning vil et eventuelt indbetalt beløb blive fuldt returneret til dig.
I stedet for eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres. Du vil så få besked og have mulighed for at afmelde dig med fuld tilbagebetaling ligesom ved aflysning.


Ændringer i afholdelse

Ændringer bliver udmeldt via sms og/eller e-mail. Derfor bedes mobil nr. og/eller e-mailadresse oplyst ved tilmelding.
Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Kurser købt via kursusportalen, som ikke er omfattet ovenfor:
I henhold til forbrugeraftaleloven er der oftest 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Nogle kurser købt på denne portal er omfattet af denne fortrydelsesret fx erhvervskurser uden tilskud igennem folkeoplysningsloven.
Undtaget herfra er blandt andet køb af rekreative fritidsaktiviteter og varer og ydelser i forbindelse med fritids- og kulturtilbud, som omfatter de fleste AOF-Vesthimmerland kurser.
(se evt. www.forbrug.dk under 'fortrydelsesret').

Fortrydelsesfristen er her 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, dvs. når du tilmelder dig kurset.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette AOF-Vesthimmerland om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt (fx pr. brev eller e-mail) skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til AOF-Vesthimmerland.


Handicap-/specialundervisning

Ved deltagelse på små hold med handicap/specialundervisning skal deltagerne iflg. folkeoplysningsloven skriftligt erklære sig berettiget til handicap/specialundervisningen i det konkrete emne. Denne erklæring afgives til underviseren ved kursets start.

Pligt for udenbysdeltagere til at oplyse cpr-nr.
En deltager, som melder sig til et kursus i en anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for deltagelse i undervisning m.v., pligt til at oplyse sit fulde personnummer til AOF-Vesthimmerland, jævnfør Folkeoplysningsloven.

Bøger, materialer, fotokopier
Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med læreren. Ved nogle kurser er der medregnet en udgift til materialer i kursusgebyret, som skal betales af alle. Ved andre kurser aftales det undervejs med underviseren (fx ved madlavning kan det aftales undervejs, hvilke retter der laves og dermed hvad udgiften bliver).

Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige og studerende, der går til nedsat pris, skal stadig betale hele materialeudgiften.


Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal som udgangspunkt ske til AOF-Vesthimmerland, som udbyder kurset/arrangementet. Dog kan underviserens telefonnummer eller e-mail nogle gange være sat på som kontakt under kursusbeskrivelsen.

Hvilken afdeling, der udbyder det enkelte kursus/arrangement kan ses på kursusoversigterne på AOF-Vesthimmerland.dk eller i markedsføringsmateriale.